Slide
Ik kan de wereld aan met een hand, zolang jij mijn andere hand vasthoudt

De werkwijze van Special family care


Wij bieden de begeleiding in een huiselijke en veilige omgeving en werken aan de hand van een vooraf opgesteld begeleidingsplan. Er wordt op maat gewerkt waarbij er verschillende middelen worden ingezet om eventuele doelen te behalen.

Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met gebaren voor de verbetering van de communicatie en sensopathisch speelgoed om de prikkelverwerking te bevorderen.

We bieden een duidelijke dagstructuur, hebben oog voor gezonde voeding en halen de kinderen zelf op en brengen ze weer veilig thuis.

Wij bieden creatieve en educatieve activiteiten, zoals het maken van muziek en het verzorgen van de dieren. Wij maken o.a. gebruik van de volgende methodieken:

Kameleonmethode

Een zelf ontwikkelde methode waarbij de begeleider zich aanpast aan de behoeftes van een client en verder kijkt dan alleen zijn/haar ziektebeeld. De client als persoon, de omgeving, de levenservaringen en de band tussen begeleider en client zijn een uitgangspunt. Alle kennis van de begeleider wordt ingezet om elke client op de best mogelijke manier te benaderen, begeleiden, motiveren en ondersteunen. De begeleider past zich aan, net als een kameleon.

Muzisch Agogische Methodiek

Bij deze methodiek zetten wij muzische middelen (zoals muziek, knutselen, tekenen, dansen en spel) in om samen met de cliënt een doel te bereiken. Hiervoor maken wij ook gebruik van professionele hulpmiddelen zoals onze tovertafel.

Gentle Teaching

Gentle Teaching is erop gericht om cliënten zich veilig en aangenaam te laten voelen bij anderen. Het is een vriendelijke, liefdevolle verbintenis tussen de hulpverlener en de cliënt, waarbij beide als gelijk worden beschouwd en er vooral aandacht wordt besteed aan positieve aspecten.

Dier Ondersteunende Interventies

Onze dieren helpen mee met het ondersteunen van de cliënt met het bereiken van hun doelen. Dieren kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het vergroten van zelfvertrouwen, sociale weerbaarheid en het omgaan met emoties. Wij hebben 2 mini ezels, een hond en een kat.

Wat bieden wij


Logeeropvang

Elke maand organiseren wij een logeerweekend. Tijdens dit weekend komen er maximaal 3 clienten bij ons logeren. Zij kunnen tijdens dit weekend lekker zichzelf zijn en spelen met de andere kinderen of de dieren. Dit doen zij onder individuele begeleiding dat betekent dat er altijd meerdere begeleiders aanwezig zijn. Tijdens het weekend gaan we ook lekker naar het bos, de speeltuin of het strand.

Individuele begeleiding

Overdag krijgen de clienten bij ons individuele begeleiding. Bij ons zijn maximaal 4 clienten aanwezig en altijd meerdere begeleiders. Op deze manier wordt er begeleiding op maat geboden en kunnen zij toch lekker spelen met de andere kinderen.

Vakantieopvang

Tijdens schoolvakanties kunnen de clienten de gehele dag en nacht bij ons verblijven.

Jaarlijks organiseren wij ook een mini-vakantie. Wij gaan dan bijvoorbeeld een midweekje met de clienten naar een kleinschalige camping. Ook organiseren wij uitjes naar pretparken, speeltuinen of de bioscoop.

kwaliteit


Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Wij werken met het rapportagesysteem ‘Zilliz’, waarin wij onze begeleidingsplannen, rapportages, zorgafspraken, evaluaties en protcollen veilig kunnen opslaan. Ouders en betrokkenen kunnen hier met een eigen account inzicht hebben in de ontwikkeling van de client.

Wij zijn SKJ geregistreerd en houden deze registratie bij door regelmatig deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, scholingen, cursussen en congressen.