Slide
Ik kan de wereld aan met een hand, zolang jij mijn andere hand vasthoudt

De werkwijze van Special family care


Bij Special Family Care wordt er begeleiding geboden in een kleine groep van maximaal 4 clienten met meerdere begeleiders.

Wij bieden de begeleiding in een huiselijke en veilige omgeving en werken aan de hand van een vooraf opgesteld begeleidingsplan. Er wordt op maat gewerkt waarbij er rekening gehouden wordt met ieder zijn niveau. We bieden een duidelijke dagstructuur en halen de clienten zelf op en brengen ze weer veilig thuis.

Bij ons is iedere client uniek en verdient evenveel aandacht. Dit kunnen wij garanderen doordat wij echt kleinschalig zijn en ook blijven!

Kameleonmethode

Een zelf ontwikkelde methode waarbij de begeleider zich aanpast aan de behoeftes van een client en verder kijkt dan alleen zijn/haar ziektebeeld. De client als persoon, de omgeving, de levenservaringen en de band tussen begeleider en client zijn een uitgangspunt. Alle kennis van de begeleider wordt ingezet om elke client op de best mogelijke manier te benaderen, begeleiden, motiveren en ondersteunen. De begeleider past zich aan, net als een kameleon.

Muzisch Agogische Methodiek

Bij deze methodiek zetten wij muzische middelen (zoals muziek, knutselen, tekenen, dansen en spel) in om samen met de cliënt een doel te bereiken. Hiervoor maken wij ook gebruik van professionele hulpmiddelen zoals onze tovertafel.

Gentle Teaching

Gentle Teaching is erop gericht om cliënten zich veilig en aangenaam te laten voelen bij anderen. Het is een vriendelijke, liefdevolle verbintenis tussen de hulpverlener en de cliënt, waarbij beide als gelijk worden beschouwd en er vooral aandacht wordt besteed aan positieve aspecten.

Empowerment

Empowerment gaat over het vergroten van iemand zijn zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. We werken toe naar een positief zelfbeeld en door het doen van de werkzaamheden creeren we een voldaan gevoel bij de cliënt.

Dier Ondersteunende Interventies

Onze dieren helpen mee met het ondersteunen van de cliënt met het bereiken van hun doelen. Dieren kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het vergroten van zelfvertrouwen, sociale weerbaarheid en het omgaan met emoties. Wij hebben 2 mini ezels, een hond en een kat.

kwaliteit


Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Wij werken met het rapportagesysteem ‘Zilliz’, waarin wij onze begeleidingsplannen, rapportages, zorgafspraken, evaluaties en protocollen veilig kunnen opslaan. Ouders en betrokkenen kunnen hier met een eigen account inzicht hebben in de ontwikkeling van de cliënt.

Wij zijn SKJ geregistreerd en houden deze registratie bij door regelmatig deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, scholingen, cursussen en congressen.